Pogląd Pricharda a tradycja Arystotelewska

Nie znaczy to, że nie możemy powiedzieć, jakie rzeczy posiadają tę jakość, czyli mają wartość wewnętrzną. Moore był przeświadczony, że możemy. W 1922 r. Prichard poświęcił swój inauguracyjny wykład profesora filozofii moralnej w Oksfordzie zagadnieniu: „Obowiązek a interes”, rozwijając w nim swój punkt widzenia. W 1928 r. E. F. Carritt ogłosił The Theory oj Mordis („Teoria moralności”), w której utrzymywał, że idea summum bonum, dobra najwyższego, to ignis fatuus [błędny ognik] filozofii moralności, a każda próba dowodzenia, że pewne działania są obowiązkami, ponieważ są środkami prowadzącymi do urzeczywistnienia jakiegoś celu uchodzącego za dobry – każda taka próba jest skazana na niepowodzenie. Wkład do tej dyskusji, w postaci książki The Right and the Good („Słuszność a dobro”, 1930), wniósł znany badacz Arystotelesa, Sir W. D. Ross, wówczas przewodniczący Oriel College w Oksfordzie. A dalszym jej ciągiem była opublikowana w 1931 r. książka Josepha Some Problems in Ethics („Niektóre zagadnienia etyki”), w której autor w sposób znamienny usiłował łączyć uznanie tezy, że obowiązku nie wyprowadza się stąd, że następstwa działania są dobre, z tezą, iż mimo to obowiązek nie jest niezależny od wszelkiego związku z dobrem.

czytaj dalej

Filozofia naturalistyczna

Trzeba jednak rozumieć, że Dewey nie mówi o jakimś swoiście religijnym i mistycznym doświadczeniu, jakim można by się posłużyć dla utwierdzenia wiary w nadnaturalne Bóstwo. Jakość, którą ma na myśli, może należeć do doświadczenia, którego nie określałoby się potocznie jako religijne. Na przykład doświadczenie czy uczucie zjednoczenia ze światem, z przyrodą jako całością posiada tę jakość. W A Common Faith Dewey wiąże tę jakość „religijności” z wiarą w „scalenie ja dzięki podporządkowaniu rozległym idealnym celom, które wyobraźnia przedstawia nam, a wola ludzka odpowiada na nie jako na coś, czemu warto podporządkować nasze pragnienia i wybory” m.

czytaj dalej

Rozwój Deweya

Naturalne pytania, jakie się nasuwają, brzmią: Rozwój, w jakim kierunku? Przebudowa, dla jakiego celu? Ale jeśli te pytania dotyczą ostatecznego celu, innego niż sam rozwój i sama przebudowa, w terminach filozofii Deweya nie mogą mieć żadnego znaczenia. Przyznaje on wprawdzie, że szczęście lub zaspokojenie dążeń natury ludzkiej jest celem moralnym. Ale skoro szczęście okazuje się życiem, a „życie oznacza rozwój”,59 jesteśmy, jak się wydaje, w tym samym miejscu. Celem moralnym jest rozwój umożliwiający dalszy rozwój. Innymi słowy, celem jest sam rozwój.

czytaj dalej

George Holmes Howison

Howisona krytyka Royce’a, przeciwstawiająca mu pluralizm etyczny – Ewolucyjny idealizm Le Conte’a – Idealizm osobowy Bowne’a – Obiektywny idealizm Creightona – Sylvester Morris i idealizm dynamiczny – Uwagi o dalszym ciągu idealizmu w dwudziestym stuleciu – Próba przekroczenia przeciwieństwa między idealizmem a realizmem.

czytaj dalej

James i stosowanie metody pragmatycznej

Otóż James sam zauważa, że definicja humanizmu przytoczona powyżej w poprzednim paragrafie wydaje się na pierwszy rzut oka wykluczać teizm i panteizm. Ale podkreśla, że nie jest tak w rzeczywistości. „Sam pojmuję humanizm teistycznie i pluralistycznie.”50 Humanizm okazuje się więc metafizyką czy światopoglądem pluralistycznym i teistycznym, zbieżnym z rozwiniętym radykalnym empi- ryzmem. Ale teizm Jamesa można będzie rozważyć osobno, w następnym paragrafie.

czytaj dalej

Świat jest wyrazem absolutnego systemu idei

Świat przyrody poznajemy tylko częściowo, a wielka część pozostaje dla nas obszarem możliwego doświadczenia. Ale zwróciliśmy już uwagę na trudność, jaką napotyka krytyczny racjonalizm, wyjaśniając status ontologiczny przedmiotów możliwego doświadczenia. Nauka w każdym razie uniemożliwia nam przekonanie, że przyroda jest po prostu i wyłącznie ucieleśnieniem woli i zamysłów ludzkich. Na przykład hipoteza ewolucji prowadzi do ujmowania skończonych umysłów jako wytworów. Ale w tym przypadku powstaje pytanie, jak możemy zachować idealistyczną definicję Bytu w terminach wewnętrznego znaczenia idei, traktowanych jako cząstkowe urzeczywistnienie jakiegoś zamysłu?

czytaj dalej

Szkolenia BHP Śląsk – inwestowanie w przyszłość

Szkolenia BHP na Śląsku to inwestowanie w przyszłość.

Każda firma, która zakłada swój rozwój musi inwestować w ludzi, ponieważ jest to zawsze dla firmy najlepsza inwestycja. Pracodawca musi pamiętać także o obowiązkowych szkoleniach, na przykład o szkolenia BHP Śląsk. Jest ono ważne, ponieważ dotyczy i dotyka kwestii w zakładzie pracy najważniejszych – zachowania oraz bezpieczeństwa pracowników, którzy muszą wiedzieć, co można i co należy robić w określonych sytuacjach. Jest to ważne, dlatego pracodawcy dzisiaj już raczej nie bagatelizują spraw związanych z szkolenia BHP Śląsk. W mojej opinii nie ma lepszych szkoleniowców niż ci, którzy robią

szkolenia BHP Śląsk

dla firm, zatrudniających nowych pracowników i poszerzających wciąż swoją kad...

czytaj dalej

Ośrodek szkolenia kierowców Lublin – doskonale zorganizowane kursy

Ośrodek szkolenia kierowców w Lublinie to doskonale zorganizowane kursy.

Często bywa właśnie tak, że organizacja zajęć jest równie ważna co jej przebieg czy merytoryczne przygotowanie do nich. W przypadku kursów na prawo jazdy ciężko jest stwierdzić, jak można oceniać organizację kursu, a jednak. Uważam, że ośrodek szkolenia kierowców Lublin radzi sobie w tym temacie świetnie, zarówno w kwestii lekcji odbywających się stacjonarnie oraz tych, które mają miejsce w samochodach. To przecież od tego zależy, czy kursant będzie zadowolony z całości przebiegu kursu i czy jego opinia, która jak sądzę zostanie opublikowana w Internecie, będzie pozytywna. Jestem głęboko przekonana, że każdy, kto korzysta z kursów proponowanych przez ośrodek szkolenia kie...

czytaj dalej

Szkolenia dla firm Warszawa – Działanie podstawowe

Czy zastanawialiśmy się kiedyś, co mogą nam zaoferować profesjonalne szkolenia dla firm w Warszawie

Jeśli prowadzimy firmę, która cały czas się rozbudowuje, bardzo często potrzebujemy takich usług jak szkolenia dla firm Warszawa, ponieważ dzięki temu nasi pracownicy mogą zdobywać zupełnie nowe umiejętności i również kształtować siebie.

Szkolenia dla firm Warszawa

to w pełni profesjonalna oferta, dzięki której możemy zyskać ogromną ilość nowej świeżości wśród pracowników, którzy poprawią swoje kompetencje. Jeśli wpiszemy hasło szkolenia dla firm Warszawa, bez większego problemu znajdziemy ogromną ilość ciekawych ofert, które dosłownie są dostosowane do naszych potrzeb. Więc taka oferta jak szkolenia dla firm Warszawa, może być również do...

czytaj dalej

Ośrodek szkolenia kierowców Kraków – doskonały wybór

Ośrodek szkolenia kierowców w Krakowie to doskonały wybór.

To wręcz zaskakujące, jak wiele czynników zależy od dokonanych przez nas wyborów. Można by się nad tym zagadnieniem zastanawiać naprawdę długo, jednak jestem pewna jednomyślnych wniosków. W kwestii kursów na prawo jazdy uważam, że nie wolno eksperymentować i że najważniejsze przede wszystkim powinno być bezpieczeństwo, które wiem, że na pewno daje swoim kursantom ośrodek szkolenia kierowców Kraków. Trzeba również mieć pełne zaufanie do ośrodka szkolenia kierowców, aby pod ich okiem uczyć się jazdy. Jestem pewna, że gdybym miała wybierać, z pewnością wybrałabym ośrodek szkolenia kierowców Kraków, ponieważ uważam, że są jedynym ośrodkiem dla kierowców tak pieczołowicie przygotowujących...

czytaj dalej