BERTRAND RUSSELL – OPIS

W 1894 r. Russell był przez krótki czas honorowym attache ambasady brytyjskiej w Paryżu. W 1895 r. poświęcił się studiowaniu ekonomii i socjaldemokracji niemieckiej w Berlinie. W wyniku tego opublikował w 1896 r. German Social Democracy („Socjaldemokracja niemiecka”). Większość z jego wczesnych rozpraw dotyczyła wprawdzie zagadnień matematycznych i logicznych, ale warto odnotować, że jego pierwsza książka była poświęcona teorii społecznej.

Russell opowiada, że w tym okresie był pod wpływem zarówno Kanta, jak też Hegla, lecz stawał po stronie tego ostatniego, gdy ci dwaj myśliciele byli w konflikcie.5 Rozprawę o stosunkach między liczbą a ilością, którą opublikował w piśmie „Mind” w 1896 r., określał jako „czysty heglizm”.6 A o An Essay on the Foundations of Geometry („Dociekania nad podstawami geometrii”, 1897), stanowiących opracowanie jego dysertacji złożonej dla uzyskania członkostwa Tri- nity College w Cambridge, powiedział, że teoria geometrii, którą przedstawił, była „w zasadzie teorią Kanta”7, choć zmiotła ją później teoria względności Einsteina.

W ciągu roku 1898 Russell wystąpił zdecydowanie przeciw idealizmowi. Przede wszystkim lektura Logiki Hegla przekonała go, że to, co autor miał do powiedzenia na temat matematyki, było nonsensem. Po drugie, wykładając Leibniza w Cambridge, na miejscu przebywającego za granicą McTaggarta, doszedł do wniosku, że argumenty wysunięte przez Bradleya przeciw rzeczywistości relacji były błędne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>