Category Nauka

Krytyczny racjonalizm okiem Royce’a

Krytyczny racjonalista usiłuje „definiować Byt w terminach zasadności, przyjmuje, iż ktokolwiek mówi o jakimś przedmiocie: «On jest», ma na myśli jedynie to, że pewna idea… jest zasadna, jest prawdziwa, określa doświadczenie, które – w każdym razie jako matematyczny ideał, a może jako empiryczne zdarzenie – jest w sposób określony m o ż 1 i w e”.17 Załóżmy, że twierdzę, iż na planecie Mars są istoty ludzkie. Według krytycznego racjonalisty twierdzę, że w miarę postępu możliwego doświadczenia pewne idee zostałyby uzasadnione lub zweryfikowane. Jako przykłady krytycznego racjonalizmu Royee podaje Kaniowską teorię możliwego doświadczenia oraz

czytaj dalej

Teizm i materializm bardzo się różnią

Sytuacja jest jednak zupełnie inna, gdy rozważamy teizm i materializm „prospektywnie”, uwzględniając to, co obiecują, oczekiwania, do których przyjęcia nas odpowiednio prowadzą. Materializm bowiem prowadzi nas do oczekiwania stanu świata, w którym ludzkie ideały, osiągnięcia, świadomość i wytwory myśli będą czymś takim jakby ich nigdy nie było 51, teizm natomiast „zapewnia idealny porządek, który będzie stale zachowywany”.55 Tak czy inaczej, Bóg nie dopuści, by porządek moralny popadł w ruinę i został zniszczony.

czytaj dalej

G. E. MOORE I ANALIZA CZ. III

Otóż, skoro Moore mówi, że pojęcia są „jedynymi przedmiotami poznania”,4 a zdania stwierdzają relacje między pojęciami i są prawdziwe lub fałszywe po prostu na mocy zachodzenia stwierdzanej relacji, to na pierwszy rzut oka wydaje się, jakby wykładał teorię będącą odwrotnością czegoś, co można by zasadnie określać jako realizm. To znaczy, wydaje się, jakby Moore tworzył nieprzekraczalną przepaść między światem zdań, który jest dziedziną prawdy i fałszu, a światem niezdaniowej rzeczywistości czy faktów. .

czytaj dalej