Cel analizy w oczach Russella – ciąg dalszy

Po I wojnie światowej okazało się, że myśl Russella zwraca się ku teorii poznania i pokrewnych zagadnień, a logika matematyczna staje się mniej lub bardziej minionym przedmiotem zainteresowania. Nie znaczy to, że osłabły jego zainteresowania sprawami społecznymi i politycznymi. W 1920 r. odwiedził Rosję, ale wyniósł niekorzystne wrażenia, co pokazuje wyraźnie lektura The Practice and Theory of Bolshevism („Praktyka i teoria bolszewizmu”, 1920). Owocem następnej podróży, do Chin, były The Problems of China („Zagadnienia chińskie”, 1922). W międzyczasie opublikował w 1921 r. The Analysis of Mind („Analiza umysłu”) M, jedną ze swych najlepiej znanych książek w dziedzinie filozofii, w jego pojmowaniu tego terminu.

Gdy Russell w 1898 r. przyjął pluralizm, uznał stanowisko duali- sty. I, jak widzieliśmy, stanowisko to podtrzymywał przez pewien czas, choć w złagodzonej postaci. Russell był wprawdzie zaznajomiony z teorią monizmu neutralnego Williama Jamesa, według której na to, wszelka świadomość jest świadomością „czegoś” (przedmiotu) ora: rozróżnienie Meinonga między aktem, treścią i przedmiotem. A następnie zauważa, że „akt wydaje się niekonieczny i fikcyjny… Empirycznie nie mogę odkryć niczego, co odpowiadałoby rzekomemu akto- wi, a teoretycznie, nie mogę zrozumieć, że jest nieodzowny”.7 Russel] usiłuje również pozbyć się rozróżnienia między treścią a przedmiotem, jeśli treść ma być czymś w zewnętrznym świecie fizycznym. Krótko mówiąc, „w moim przekonaniu James miał rację odrzucając świadomość jako byt”.71 Russell przyznaje oczywiście, że utrzymywał poprzednio, iż dana zmysłowa, na przykład plama barwna, jest czymś fizycznym, nie psychicznym czy umysłowym. Teraz jednak twierdzi, że „plama barwna może być zarówno fizyczna jak też psychiczna”72 oraz ze „plama barwna, gdy ją widzimy, i nasze doznanie zmysłowe są identyczne”.78

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>