Dociekania filozoficzne u Russella

Każdy znawca współczesnej filozofii brytyjskiej uświadamia sobie, że Russell przejawiał wyraźny brak sympatii do późniejszych idei Wittgensteina, wyrażonych przede wszystkim w Dociekaniach filozoficznych, ale Traktat logiczno-filozoficzny podziwiał, a mimo ważnych spraw, co do których nie zgadzał się z jego autorem, jego ato- mizm logiczny zdradzał, jak widzieliśmy, ślady wpływów idei Wittgensteina. Nie wynika stąd jednak, że podejście ich obu było dokładnie takie samo. Wittgenstein myślał o sobie, że pisze po prostu jako logik. Myślał, że analiza logiczna wymaga zdań elementarnych, faktów atomowych i prostych przedmiotów występujących w faktach atomowych i nazywanych w zdaniach elementarnych.61 Ale nie myślał, że jego zadaniem jako logika jest podawanie jakichś przykładów prostych przedmiotów, faktów atomowych czy zdań elementarnych. Nigdy też nie podawał żadnych przykładów. Russell natomiast, choć podchodził do analizy raczej od strony logiki matematycznej niż z punktu widzenia klasycznego empiryzmu, bardzo szybko zaczął interesować się odkryciem rzeczywistych ostatecznych składników świata. I, jak widzieliśmy, nie wahał się przed podawaniem przykładów faktów atomowych. Przykładem byłoby: „To jest białe”, jeśli „to” oznacza aktualną daną zmysłową. Podobnie, podczas gdy Wittgenstein opisywał w Traktacie psychologię jako naukę przyrodniczą, a więc naukę nie mającą nic wspólnego z filozofią, Russell w wykładach o atomiz- mie logicznym stosował analizę redukcyjną nie tylko do przedmiotów fizycznych zdrowego rozsądku i nauki, lecz również do osoby ludz-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>