EKSPERYMENTALIZM JOHNA DEWEYA

John Dewey (1859-1952) urodził się Burlington (stan Vermont). Po studiach w uniwersytecie stanowym został nauczycielem szkoły średniej. Ale jego zainteresowania filozoficzne doprowadziły go do przedłożenia W. T. Harrisowi rozprawy o metafizycznych założeniach materializmu z myślą o opublikowaniu jej w „The Journal of Speculative Philosophy” , a zachęta, jaką usłyszał, spowodowała, że w 1882 r. wstąpił na Johns Hopkins University. W uniwersytecie uczęszczał na wykłady z logiki prowadzone przez C. S. Peirce’a, ale główny wpływ na jego myśl wywierał G. S. Morris, idealista, z którym Dewey nawiązał stosunki przyjaźni.

W latach 1884-1888 Dewey wykładał w Uniwersytecie stanu Michigan, najpierw jako wykładowca filozofii, a później jako assistant professor, po czym spędził rok jako profesor w Uniwersytecie stanu Minnesota. W 1889 r. powrócił do Uniwersytetu stanu Michigan jako kierownik katedry filozofii i zajmował to stanowisko aż do 1894 r., w którym udał się do Chicago. Dewey w tym okresie zajmował się zagadnieniami logicznymi, psychologicznymi i etycznymi, a jego myśl oddalała się od idealizmu, którego się nauczył od Morrisa.2 W 1887 r. opublikował Psychology, w 1891 r. Outlines of a Critical Theory of ftthics (..Zarys krytycznej teorii etyki”), a w 1894 r. The Study of Ethics: A Sylabus („Badania etyczne. Zarys”).

W latach 1894-1904 Dewey był kierownikiem katedry filozofii w Uniwersytecie Chicagowskim, gdzie w 1896 r. założył Laboratory School3. Publikacje tego okresu obejmują My Pedagogie Creed: („Moje pedagogiczne credo”, 1897), The School and Society („Szkoła a społeczeństwo”, 1900), Studies in Logical Theory („Badania nad teorią logiczną”, 1903) oraz Logical Conditions of a Scientific Treatment of Morality („Logiczne warunki naukowego ujęcia moralności”, 1903).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>