JOHN HENRY NEWMAN

Powiedzenie, że zajmujemy się tu Johnem Henry Newmanem (1801—1890) tylko jako filozofem, jest bodaj nieco mylące. Można by bowiem rozumieć je jako sugestię, że poza wieloma innymi zainteresowaniami i działaniami Newman poświęcał się rozważaniu zagadnień filozoficznych dla nich samych, ze względu na to, że same w sobie są interesujące jako trudności teoretyczne. To zaś byłoby dalekie od prawdy. Podejście Newmana do zagadnień filozoficznych, które rozważał, było podejściem chrześcijańskiego apologety, to znaczy pisał z punktu widzenia wierzącego chrześcijanina, który zapytuje siebie, w jakim stopniu i w jaki sposób można pokazać, że jego wiara jest zasadna. Newman nie pozorował bynajmniej czasowego odrzucenia wiary, jakby po to, by robić wrażenie, że wychodzi z niczego. Usiłował oczywiście zrozumieć stanowiska innych ludzi, ale jego rozważania nad wiarą religijną prowadzone były, jak można było oczekiwać, wewnątrz obszaru wiary. Chodziło więc raczej o wiarę poszukującą zrozumienia siebie, nie zaś o niewierzący umysł, który zastanawia się, czy jest jakieś racjonalne uzasadnienie aktu wiary. A zarazem próba pokazania, że wiara chrześcijańska jest rzeczywiście zasadna, doprowadziła Newmana do rozwinięcia poglądów filozoficznych. Innymi słowy, jego próba pokazania, że racjonalizm współczesny jest niewystarczający oraz przekazania sensu chrześcijańskiej wizji ludzkiej egzystencji, doprowadziła go do wytyczenia pewnych linii myślowych, z pewnością nie przeznaczonych do przedstawiania treści wiary religijnej jako zbioru wniosków wydedukowanych logicznie z oczywistych zasad, lecz pomyślanych tak, by pokazać tym, którzy mają oczy, że wiara religijna nie jest wyrazem irracjonalnej postawy lub czysto arbitralnych założeń. A choć pociąga to za sobą pewne okaleczenie myśli Newmana jako całości, możemy wybrać tu do krótkiego rozważania niektóre jego wywody, które można zasadnie określić jako filozoficzne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>