Przekonanie Russella

Niektórzy filozofowie powiedzą, a zwykły człowiek będzie skłonny zgodzić się z nimi, że wnioskowanie naukowe nie wymaga żadnego innego uzasadnienia niż uzasadnienie pragmatyczne, jakie stanowi skuteczność owego wnioskowania. Uczeni mogą dokonywać i dokonują skutecznych przewidywań. Nauka przynosi rezultaty, a filozof poszukujący dalszego uzasadnienia poszukuje czegoś, czego nie może mieć i co w każdym razie nie jest potrzebne. .

W przekonaniu Russella postawa ta jest równoważna zahamowaniu badania od samego początku. Rzecz jasna, równie dobrze jak wszyscy uświadamia on sobie, że na ogół nauka przysparza różnych dóbr. Ale równie dobitnie sobie uświadamia, że czysto empirystyczne przesłanki prowadzą do wniosku, że faktyczne powodzenie wnioskowania naukowego jest po prostu przypadkowe. Nikt jednak naprawdę nie wierzy, że tak jest. Musimy więc poszukiwać jakiegoś uzasadnienia wnioskowania naukowego, innego niż jego faktyczne powodzenie. Próba zahamowania badania od samego początku jest niegodna autentycznego filozofa. A jeśli badanie prowadzi nas do wniosku, że czysty empiryzm jest nieadekwatną teorią poznania, musimy po prostu uznać ten fakt, a nie zamykać nań oczu.

Russell uznaje, że jego zadaniem jest znalezienie „minimum zasad potrzebnych do uprawomocnienia wnioskowania naukowego”.3 Takie zasady lub przesłanki4 muszą coś stwierdzać o świecie. Wnioskowanie bowiem od tego, co obserwowane, do tego, co nie obserwowane, czy od jednej grupy zdarzeń do innej, można uzasadnić tylko wtedy, „gdy świat ma pewne własności, które nie są logicznie konieczne”.5 Nie chodzi o zasady logicznie konieczne, o których wiadomo, że mają absolutną ważność niezależnie od wszelkiego doświadczenia. Wnioskowanie naukowe jest bowiem wnioskowaniem niededukcyjnym. Chodzi raczej o namysł nad rzeczywistym wnioskowaniem naukowym oraz o odkrycie minimalnej ilości zasad, przesłanek czy postulatów, które są niezbędne do jego uzasadnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>