Teoria deskrypcji autorstwa Russella – ciąg dalszy

Wszystko dobrze – można powiedzieć – ale niezwykle dziwne jest twierdzenie, że deskrypcje w ogóle, gdy ujmować je same w sobie, nie mają żadnego znaczenia. Wydaje się wprawdzie, że wyrażenie „złota góra” nic nie znaczy, pod warunkiem wszakże, że przez znaczenie rozumie się oznaczanie jakiegoś bytu. Ale co z takim wyrażeniem jak „autor Waverleya”l Według Russella jest to deskrypcja, a nie nazwa własna. Ale czy nie jest oczywiste, że oznacza ona Scotta?

Russell odpowiada, że jeśli „autor Waverleya” oznacza Scotta, zdanie: „Scott jest autorem Waverleya”, byłoby tautologią stwierdzającą, że Scott jest Scottem. Ale oczywiście nie jest to tautologia. Jeśli jednak wyrażenie „autor Waverleya” oznaczałoby coś innego niż Scotta, zdanie: „Scott jest autorem Waverleya”, byłoby fałszywe, a nie jest fałszywe. A więc trzeba powiedzieć jedynie, że wyrażenie „autor Waverleya” nic nie znaczy, a więc, wzięte z osobna, nikogo ono nie oznacza. A zdanie: „Scott jest autorem Wcmerleya”, można przekształcić w taki sposób, że wyrażenie „autor Waverleya” zostaje usunięte. Na przykład: „dla wszystkich wartości X, «X napisał Waverleya», jest równoważne z: «X jest Scottem»”.22

Wydaje się wprawdzie, że z powodzeniem możemy powiedzieć: „autor Waverleya był Szkotem”, i że w tym przypadku orzekamy pewną własność, mianowicie bycie Szkotem, o jakimś jestestwie, mianowicie o autorze Waverleya. Russell utrzymuje jednak, że zdanie: „Autor Waverleya był Szkotem”, pociąga za sobą trzy różne zdania, które je wyznaczają: „Co najmniej jedna osoba napisała Waverleya”: „Co najwyżej jedna osoba napisała Waverleya„Ktokolwiek napisał Wcuoerleya, był Szkotem”.23 To zaś można wypowiedzieć formalnie jako: „Istnieje termin c taki, że: «X napisał V/averleya», jest równoważne, dla wszystkich wartości X, «X jest c» oraz «c jest Szkotem»”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>