Teoria Russella

Uzyskujemy więc swego rodzaju nadmiernie zaludniony czy w każdym razie dobrze zaludniony świat, w jaki Russell pierwotnie wierzył w pierwszym porywie swej reakcji realisty przeciw sposobowi, w który tacy idealiści jak Bradley i Mc- Taggart opisywali jako nierzeczywiste pewne czynniki w świecie, uznawane żywiołowo przez zdrowy rozsądek za rzeczywiste. Zrozumiałe zatem, że Russell poświęcił się studiowaniu Meinonga, uznającego również świat obfitości, w którym znajdowało się miejsce dla bytów rzeczywiście nie istniejących, lecz mimo to będących w jakimś sensie rzeczywistymi bytami. A zarazem to właśnie studiowanie Meinonga zrodziło w umyśle Russella poważne wątpliwości co do ważności zasady, że takie wyrażenia jak „złota góra”, które mogą pełnić rolę podmiotów gramatycznych w zdaniach, denotują jakiegoś rodzaju byty. W istocie, czy takie wyrażenia jak „złota góra”, „król Francji” i tak dalej, mają same w sobie jakieś „znaczenia”? Jednym z zadań teorii deskrypcji było pokazanie, że nie mają.

Według tej teorii, wyrażenia takie nie są „nazwami” oznaczającymi byty, lecz „deskrypcjami”. W swym Introduction to Mathematical Philosophy („Wstęp do filozofii matematyki”, 1919) Russell rozróżnia dwa rodzaje deskrypcji, nieokreślone i określone.21 Takie wyrażenia, jak „złota góra” oraz „król Francji”, są deskrypcjami określonymi, a tu możemy ograniczyć się do tej klasy. Teoria deskrypcji zmierza do pokazania, że są to symbole niezupełne, a choć mogą pełnić rolę podmiotów gramatycznych w zdaniach, zdania te można przekształcić zgodnie z ich formą logiczną w taki sposób, że staje się jasne, że owe wyrażenia nie są rzeczywistymi podmiotami logicznymi w zdaniach, w których występują jako podmioty gramatyczne. Gdy ąię to staje jasne, powinna znikać pokusa, by myśleć, że muszą one detonować jakieś byty. Rozumie się wówczas bowiem, że same w sobie owe wyrażenia nie pełnią roli wyrażeń denotujących. Na przykład wyrażenie „złota góra” w ogóle niczego nie denotuje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>