Ustalanie minimalnego słownika

Otóż, mówienie o ustalaniu minimalnego słownika prowadzi do sugestii, że postępowanie to jest czysto językowe, w tym sensie, że zajmuje się wyłącznie słowami. Ale w kontekście zdań o świecie fizycznym ustalanie minimalnego słownika oznaczało dla Russella odkrywanie za pomocą analizy bytów nieusuwalnych, w terminach których można definiować byty wy wnioskowy wane. Jeśli na przykład stwierdzamy, że wywnioskowany byt nieempiryczny, czyli byt domniemany X można zdefiniować w terminach ciągu bytów empirycznych a, b, c, d, mówimy o X, że jest konstrukcją logiczną z a, b, c oraz d. Ta analiza redukcyjna zastosowana do X ma wprawdzie stronę językową. Znaczy ona bowiem, że zdanie, w którym wymienia się X, można przełożyć na zbiór zdań, w którym nie wymienia się X, a wymienia się tylko a, b, c oraz d, zaś stosunek między zdaniem pierwotnym a przekładem jest taki, że jeśli pierwsze jest prawdziwe (lub fałszywe), to przekład jest prawdziwy (lub fałszywy) i na odwrót. Ale analiza redukcyjna ma zarazem stronę ontologiczną. Wprawdzie, jeśli X można interpretować jako konstrukcję logiczną z a, b, c oraz d, nie musimy być zobowiązani do przeczenia istnieniu X jako bytu nieempirycznego, odrębnego od a, b, c oraz d, lub znajdującego się poza i ponad nimi. Ale postulowanie istnienia takiego bytu nie jest konieczne. A więc zasada oszczędności (lub ekonomii), czyli brzytwa Ockhama zabrania nam stwierdzać istnienia X jako wywnioskowanego nieempirycznego bytu. A samą zasadę można wypowiedzieć w następującej postaci: „Gdziekolwiek jest to możliwe, byty wywnioskowane trzeba zastępować konstrukcjami logicznymi”.87

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>