Wittgenstein i wypowiedzi o naturze i funkcji filozofii

Ale choć sam Wittgenstein nie wahał się przed dogmatycznymi wypowiedziami o naturze i funkcji filozofii, ci filozofowie, którzy bądź znaleźli się pod wpływem jego orientacji myślowej z okresu po Traktacie, bądź sami myśleli bardzo podobnie, powstrzymywali się, ogólnie mówiąc, od tego rodzaju dogmatycznych oświadczeń. Na przykład w artykule z 1931 r. pod tytułem Systematically Misleading Expressions 25 („Systematycznie mylące wyrażenia”) profesor Gilbert Ryle oświadczając, że doszedł do wniosku, iż zadaniem filozofii jest przynajmniej wykrywanie w zwrotach językowych powracających błędów budowy i absurdalnych teorii, i może nic ponadto, dodawał, że opornie nawracał się na ten pogląd i że chciałby móc sądzić, iż filozofia ma bardziej podniosłe zadanie. W każdym razie, jeśli patrzeć na pisma filozofów brytyjskich sympatyzujących z późnymi ideami Witt- gensteina, można dostrzec, że bardziej poświęcają się urzeczywistnianiu pozytywnego programu „opisu” rzeczywistego użycia języka, niż po prostu raczej negatywnemu zadaniu usuwania nieporozumień czy trudności. w rozważaniach nad językiem religii było przeświadczenie niektórych filozofów, że to czy tamto zdanie religii w rzeczywistości nie mówi niczego, ponieważ niczego nie wyklucza.28 Trzeba pamiętać, że owa dyskusja raz jeszcze wysunęła na plan pierwszy zagadnienie języka analogii, ów temat, który rozważali różni myśliciele średniowieczni, lecz którego, z pewnymi wyjątkami, prawie nie podejmowali późniejsi filozofowie.29

Można również skupiać się nie tyle na różnych ogólnych typach języka we wspomnianym wyżej sensie co na różnych rodzajach zdań w potocznym języku mówionym oraz na rozróżnieniach, jakie czyni lub zakłada taki język. Ten rodzaj opisywania języka potocznego był swoisty dla profesora J. L. Austina (1911—1960) z Oksfordu, który odznaczał się drobiazgową starannością w rozróżnianiu typów „czynności mowy” 80 i pokazywał za pomocą rzeczywistej analizy, że prowadzona przez pozytywistów logicznych klasyfikacja zdań jest niewłaściwa, oraz że język potoczny jest znacznie bardziej złożony i subtelny niż można by sądzić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>