Wittgensteinowska teoria zdań logiki formalnej

Otóż jest raczej niewątpliwe, że metodę analizy podsunęła Russellowi jego praca w dziedzinie logiki matematycznej. Jest więc też zrozumiałe, że mówił, iż logika jest sednem filozofii, oraz oświadczał, że każde zagadnienie filozoficzne, jeśli je właściwie zanalizować, jawi się bądź jako coś, co w rzeczywistości w ogóle nie jest zagadnieniem filozoficznym, bądź jako zagadnienie logiczne, w tym sensie, że podlega analizie logicznej.40 Analizę tę inspiruje zasada ekonomii czy brzytwy Ockhama, a prowadzi ona do atomizmu logicznego.

Widzieliśmy jednak, że Russell nawrócił się na Wittgensteinowską teorię zdań logiki formalnej i czystej matematyki jako systemu „tautologii”. A jeśli z tego punktu widzenia patrzymy na tę sprawę, jest całkowicie zrozumiałe, że podkreślał różnicę między logiką a filozofią. Na przykład: „logika, twierdzę, nie jest częścią filozofii”.41 Ale powiedzenie, że logika formalna, jako system tautologii, leży poza filozofią, nie jest oczywiście nieuzgadnialne z podkreślaniem doniosłości analizy logicznej w filozofii, doniosłości analizy redukcyjnej znamiennej dla myśli Russella. Wprawdzie w miarę jak oddalał się od swej wczesnej pracy w dziedzinie logiki matematycznej, był coraz mniej skłonny mówić o logice jako sednie filozofii, a im bardziej podkreślał prowizoryczny charakter hipotez filozoficznych, tym bardziej rozszerzał przepaść między filozofią a logiką w sensie ścisłym. Nie może więc być mowy o twierdzeniu, że w postawie Russella nie było żadnej zmiany. Poza wszystkim, mówiąc ongiś, że logika to sedno filozofii, oświadczał później, że logika w ogóle nie jest częścią filozofii. Zarazem powinniśmy pamiętać, że kiedy Russell wygłaszał pierwsze z tych twierdzeń, miał na myśli, przynajmniej częściowo, to że analiza logiczna jest lub powinna być metodą filozofii. A przekonania o wartości tej metody nigdy nie odrzucił.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>