Znaczenie pojęcia intelektualnego

Z analizy tej wynika oczywiście, że znaczenie pojęcia intelektualnego ma odniesienie do działania. Zdania warunkowe bowiem, za pomocą których wykłada się owo znaczenie, dotyczą działania. Ale jest równie oczywiste, że Peirce nie sugeruje, iż po to, by zrozumieć lub wyjaśnić znaczenie jakiegoś pojęcia intelektualnego, musimy faktycznie coś robić, wykonywać jakieś działania wymienione w ekspli- kacji owego znaczenia. Mogę wyjaśnić interpretatorowi znaczenie ter- mimu „twardy”, powodując powstanie w jego umyśle idei, że jeśli wykonałby pewne działanie dotyczące przedmiotu opisanego jako twardy, miałby pewne doświadczenie. Nie wymaga się, by miał rzeczywiście wykonywać działanie, zanim może zrozumieć, co znaczy słowo „twardy”. Nie jest nawet konieczne, by działanie dało się wykonać, pod warunkiem, że da się pomyśleć. Innymi słowy, znaczenie pojęcia intelektualnego da się wyjaśnić w terminach zdań warunkowych, ale, by zrozumieć to znaczenie, nie jest konieczne, żeby owe warunki były faktycznie spełnione. Konieczne jest tylko, by dało się je pomyśleć.

Trzeba zauważyć, że ta teoria znaczenia nie przeczy poglądowi Peir- ce’a, o którym wspomniano wyżej, że musimy rozróżnić prawdę i weryfikację. Jeśli, na przykład, mówię, że dany przedmiot ma ciężar, i wyjaśniam, że znaczy to, iż pod nieobecność przeciwstawnej siły spadałby, o tym spełnionym zdaniu warunkowym mówi się, że weryfikuje moje twierdzenie. Ale weryfikować to znaczy pokazywać, że dane zdanie jest prawdziwe, a więc, że jest prawdziwe przed wszelką weryfikacją, prawdziwe niezależnie od jakiegokolwiek działania wykonanego przeze mnie czy przez kogoś innego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>